Ansatte – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INSS > Ansatte

Mogens Olesen

Mogens Olesen

Lektor

Primære forskningsområder

  • Medium Theory
  • Digitale medier/web 2.0
  • Marshall McLuhan
  • e-læring
  • medieevolution/mediehistorie

Aktuel forskning

Jeg forsker generelt i, hvordan medierne, særligt de digitale, påvirker os. Såvel på samfundsplan som ift vores individuelle dagligdagshandlinger. Mine forskningsmæssige interesser ligger primært inden for fagområdet medievidenskab, herunder digitale medier, Medium Theory, Media Ecology, kommunikationsteori, sociale medier, mediehistorie og medieevolution. 

Jeg har aktuelt særligt fokus på e-læring. Dvs. hvordan de digitale medier sætter nye rammer og vilkår for undervisning. Netop undervisningssituationen er et oplagt område at analysere mediernes effekter på. De digitale medier og e-læring åbner til stadighed nye undervisningsmuligheder, hvilket har stor bevågenhed i offentligheden via skolerne, politikerne og forskere. Med min medievidenskabelige baggrund, der særligt knytter sig til den såkaldte Medium Theory, hvor medierne anskues som miljøer, mener jeg at kunne bidrage med nye perspektiver på mediernes rolle i undervisningskontekster. Konkret har jeg foretaget empiriske undersøgelser i en iPad-klasse på Borupgaard Gymnasium og på Ørestad Gymnasium.

Undervisnings- og vejledningsområder

Se punktet: Primære forskningsområder

ID: 9376