Ansatte – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INSS > Ansatte

Christina Fogtmann Fosgerau

Christina Fogtmann Fosgerau

Lektor

Aktuel forskning

Jeg samarbejder med Annette Davidsen fra Forskningsenheden for Almen Praksis om projektet: Opfattelsen af depression hos praktiserende læger og psykiatere. Det overordnede formål med projektet er at afdække forståelser til depression og depressive patienter hos henholdsvis praktiserende læger og psykiatere med henblik på at beskrive hindringer og muligheder for samordning af behandlingsindsatsen over for disse patienter. Projektet baserer sig bl.a. på en lang række videooptagelser af konsultationer mellem mennesker med depression og de to typer af læger. En vigtig teoretisk ramme i projektet udgøres af mentaliseringsteorien. Mentalisering beskriver det fænomen at vi har eget og andre menneskers sind på sinde – at vi forsøger at forstå andres og egne handlinger i forhold til de mentale tilstande handlingerne knytter sig til. I projektet arbejder jeg på at samtænke mentaliseringsteorien og interaktionsanalysen, sådan at jeg gennem interaktionsanalyse kan udpege og sammenligne lægernes mentaliseringsadfærd. Gennem studier af lægernes mentaliseringsadfærd får vi indblik i de relationer der etableres mellem lægerne og patienterne, i lægernes måder at intervenere på og dermed også i lægernes forståelser af depression. I min tværfaglige bestræbelse er begreber som emotioner, empati, relationer, spejling, overføring og bevidsthedsniveauer centrale.

Interesseområder

Forståelser, sprogtestning, andetsprogsinteraktioner, institutionelle samtaler, emotioner i samtaler, relationer i samtaler, identitetskonstruktioner, konversationsanalyse, systemisk funktionel lingvistik, diskursanalyse.

ID: 13512