Målsætning – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INSS > Bibliotek og laboratorium > Bibliotek > Målsætning

Målsætning


Bibliotekets målsætning er, ved hjælp af indkøb af fagrelevant litteratur at understøtte lærernes forskning og undervisning samt at give den rette hjælp, vejledning og biblioteksundervisning til både lærere og studerende ved instituttet. Dette skal ske inden for rammerne af et levende og fordomsfrit intellektuelt miljø, der kan virke inspirerende på brugerne samt være grobund for gensidig inspiration brugerne imellem.

Biblioteket ved INSS er resultatet af en sammenlægning af 2 institutter og en deraf følgende beslutning om at slå disses 3 biblioteker sammen til et. Det består således af flere samlinger: Nordisk samling, Kønsforsknings samling, Finsk samling, Lingvistisk samling, Indoeuropæisk håndbogssamling og Audiovisuel samling.