Struktur og substans – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INSS > Forskning > Centre og forskergrupper > Struktur og substans

Struktur og substans

Deltagere

Elisabeth Engberg-Pedersen, Ditte Boeg Thomsen, Kasper Boye

Forskning

Distinktionen mellem struktur og substans har i nyere tid fået en renaissance i både funktionel typologi og kognitiv-funktionel lingvistik. Indholdssubstans – eller begrebsrum – er typologisk relevant som grundlag for tværsproglig sammenligning og som forklaringsgrundlag for sprogspecifikke kategorier. På den anden side peger nyere forskning i sproglig relativitet på at indholdssubstans ikke blot lægger grænser for struktur: Den måde vi former indholdssubstansen med henblik på at tale om den i de enkelte sprog, påvirker i sig selv substansen, dvs. den måde sprogbrugerne forstår verden omkring sig.

Projekter

Projekterne i denne forskningsgruppe fokuserer på skæringsfladen mellem struktur og substans. PROGRAM udforsker den neurokognitive basis for grammatik gennem studier af personer med afasi og gennem psyko- og neurolingvistiske eksperimenter (EEG og fMRI). LaCPI undersøger grænsefladen mellem kognitive vanskeligheder og sprogligt udtryk for perspektiv i autisme. Og forskning i dansk tegnsprog belyser om og hvordan en særlig udtrykssubstans – visuel-gestuel modalitet – påvirker sproglig struktur.

I øjeblikket er vi involveret i tre projekter: