Find en forsker – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INSS > Forskning > Find en forsker

Find en forsker på instituttet 

 

Emner A-Å

A
Affekt og billedskaben: Bent Fausing
Affektteori: Mons Bissenbakker
Afhøringer: Tanya Karoli Christensen
Akustik: John Tøndering 
Andetsprogsbrug og identitet: Anette Hagel-Sørensen
Andetsprogspædagogik: Anette Hagel-Sørensen
Appraisalanalyse: Anne Smedegaard
Argumentation: Klaus Kjøller
Artefakter/ting: Brian Due
Audiologi: David Jackson Morris
Auditiv stemmeanalyse: Jenny Iwarsson
Autisme og sprog: Elisabeth Engberg-Pedersen
Autofiktion: Mads Bunch

B
Bakhtin, Mikhail: Nina Møller Andersen
Bakhtins teorier: Nina Møller Andersen
Baggesen, Jens: Henrik Blicher (og 1700-tal), Marianne Stidsen, Svend Skriver 
Baltoslavisk: Thomas Kristoffer Olander 
Billedanalyse: Bent Fausing
Billeddannelser: Bent Fausing
Billedteori: Bent Fausing
Biografhistorie: Palle Schantz Lauridsen
Biografier: Johnny Kondrup 
Bjørnvig, Thorkild: Svend Skriver, Erik Skyum-Nielsen
Blixen, Karen: Svend Skriver, Erik Skyum-Nielsen, Mads Bunch, Henrik Blicher
Brandes, Georg: Svend Skriver
Branding: Brian Due
Børns deltagelse: Martha Sif Karrebæk,  
Børnesociolingvistik: Martha Sif Karrebæk
Børnesprog (større børn): Elisabeth Engberg-Pedersen
Børns sproglige færdigheder og udvikling: Holger Juul 

C
CA/ conversation analysis: Brian Due
Christensen, Inger: Erik Skyum-Nielsen
Cochlear Implantater: David Jackson Morris
Corporate communication: Brian Due
CSR/ corporate social responsibility: Brian Due

D

Dannelse: Mons Bissenbakker
Danskfagets didaktik: Frans Gregersen, Svend Skriver
Dansk fonologi: Thomas Kristoffer Olander
Dansk for udlændinge: Nina Møller Andersen
Dansk som andetsprog: Juni Søderberg Arnfast, Anna Steenberg Gellert, Lian Malai Madsen, Ulla Lundqvist, Anette Hagel-Sørensen 
Dansk som andetsprog i integrationshistorisk perspektiv: Anette Hagel-Sørensen
Dansk som andet- og fremmedsprog: Anette Hagel-Sørensen,
Dansk som fremmedsprog: Nina Møller Andersen
Dansk sprog: Dorthe Duncker, Frans GregersenMartha Sif Karrebæk, Torben Juel JensenHanne Ruus, Nina Møller Andersen, Tanya Karoli Christensen
Dansk talesprog: Frans Gregersen, Tanya Karoli Christensen
Dansk tegnsprog: Elisabeth Engberg-Pedersen
Den rumlige vending: Jan Rosiek
Det-udenfor-sproglige: Bent Fausing
Digital kommuniktaion: Bent Fausing
Digital tekst: Dorthe Duncker, Hanne Ruus
Digital æstetik: Bent Fausing
Digitale billeder: Bent Fausing
Digitale medier: Mogens Olesen
Digte: René Rasmussen, Svend Skriver, Erik Skyum-Nielsen 
Dinesen, Isak: Svend Skriver
Dinesen, Wilhelm: Svend Skriver
Diskursanalyse: Mons Bissenbakker, Juni Søderberg Arnfast 
Diskursanalyse (dialogisk): Nina Møller Andersen
Dynamisk testning: Anna Steenberg Gellert
Dysleksi: Carsten Elbro
Dødedigtning, dansk: Sune Auken

E
Editionsfilologi: Johnny Kondrup
Elevsprogsbeskrivelse: Anette Hagel-Sørensen
E-læring: Mogens Olesen
Emotioner i interaktioner: Christina Fogtmann Fosgerau
Etnografi/antropologi: Brian Due
Etymologi, dansk, nordisk og germansk: Adam Hyllested

F

Film - og tv-analyse og teori: Palle Schantz Lauridsen
Filmæstetik og genrer: Helle Kannik Haastrup
Filmkultur, celebritykultur, filmpriser: Helle Kannik Haastrup
Film, komplekse: Helle Kannik Haastrup
Flersprogethed: Lian Malai Madsen, Juni Søderberg Arnfast 
Fonetik: John Tøndering, Holger Juul, Nina Møller Andersen 
Fonologi: Thomas Kristoffer Olander, Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen
Fonologi og morfofonemik: Birgit Anette Rasmussen
Fonologisk udvikling: Elisabeth Willadsen
Forfatterskabsportræt på sprogligt grundlag (Oehlenschläger): Henrik Blicher
Formidling: Gitte Gravengaard, Brian Due
Forståelse: Christina Fogtmann Fosgerau
Fortæller: Sune Auken 
Fænomenologi: Brian Due
Førstepersonsfortællingen: Sune Auken

G
Germansk: Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen
Genetisk sprogslægtskab og klassifikation: Adam Hyllested 
Genreanalyse: Anne Smedegaard
Genrer i talesprog: Frans Gregersen
Genreteori: Erik Skyum-Nielsen
Genreteori, pragmatisk: Anne Smedegaard
Goldschmidt, Meïr: Johnny Kondrup
Grammatiske vanskeligheder hos børn med sprogforstyrrelser: Rikke Vang Christensen
Grammatik: Torben Juel Jensen, Tanya Karoli Christensen 
Grammatik, brugsbaseret: Torben Juel Jensen, Tanya Karoli Christensen 
Grammatikalisering: Kasper Boye, Tanya Karoli Christensen
Grundtvig, N.F.S: Sune Auken, Johnny Kondrup
Græsk: Thomas Kristoffer Olander

H
Holdninger til dansk med accent: Juni Søderberg Arnfast
Holdninger til dansk med accent i cyberspace: Juni Søderberg Arnfast
Højholt, Per: Erik Skyum-Nielsen
Hørelsen: David Jackson Morris

I
Ibsen, Henrik: Mads Bunch
Identitet: Lian Malai Madsen, Mads Bunch, Brian Due 
Identitet og sprogtilegnelse: Juni Søderberg Arnfast
Indoeuropæisk fonologi: Adam Hyllested, Thomas Kristoffer Olander 
Indoeuropæisk leksikon: Birgit Anette Rasmussen
Indoeuropæisk morfologi: Birgit Anette Rasmussen (specielt orddannelse), Thomas Kristoffer Olander 
Indoeuropæiske og uralske sprog: Adam Hyllested
Indre og ydre billeder: Bent Fausing
Innovation: Mie Femø Nielsen (innovative teams og processer), Brian Due (design af innovationsløsninger)
Integreret kommunikation: Brian Due
Interaktion: Bent Fausing, Brian Due (og professionel -)
Interaktionel sociolingvistik: Bettina Perregaard, Lian Malai Madsen
Interaktionsanalytiske metoder: Christina Fogtmann Fosgerau
Interaktionsforskning: Bettina Perregaard
Intonation: John Tøndering 
Italisk: Birgit Anette Rasmussen

J
Journalistik: Gitte Gravengaard

K
Kierkegaard, Søren: Johnny Kondrup, Mads Bunch
Klasserumsinterinteraktion: Ulla Lundqvist
Klassiker- og kanonproblemer: Erik Skyum-Nielsen
Kommunikation: Gitte Gravengaard, Klaus Kjøller, Mie Femø Nielsen, Brian Due (og -srådgivning)
Kommunikation, politisk: Klaus Kjøller 
Kommunikation, international: Brian Due
Konstruktionsgrammatik: Martha Sif Karrebæk
Korpuslingvistik: Torben Juel Jensen, Dorthe Duncker, Tanya Karoli Christensen 
Krimilitteratur: René Rasmussen 
Kristensen, Tom: Erik Skyum-Nielsen
Krop/kropsfænomenologi: Brian Due
Kulturforståelse og interkulturel kommunikation: Anette Hagel-Sørensen
Kunst og kristendom: Sune Auken
Kvindehistorie og kønshistorie: Bente Rosenbeck 
Køn: Bente Rosenbeck (- og videnskab), Mads Bunch 
Kønsforskning: Mons Bissenbakker, Bente Rosenbeck

L
Lagdelt semantik: Kasper Boye
Laryngalteori: Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen
Latour: Brian Due
Ledstilling: Tanya Karoli Christensen
Lingvistik:  Kasper Boye, Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen
Lingvistik, etnografisk: Lian Malai Madsen
Lingvistik, funktionel: Elisabeth Engberg-Pedersen, Line Burholt Kristensen, Tanya Karoli Christensen
Lingvistik, kognitiv: Elisabeth Engberg-Pedersen, Torben Juel Jensen,
Lingvistik, komparativ: Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen
Litteraturhistorie, dansk: Svend Skriver
Litteraturhistorie, dansk og europæisk: Sune Auken,
Litteratur, dansk: Johnny Kondrup, Sune Auken(1800-1870), Henrik Blicher(ældre,1600-tal, barok), Erik Skyum-Nielsen, Mads Bunch (1990-)
Litteratur, nordisk: Erik Skyum-NielsenMads Bunch (1990-)
Litteratur, senmoderne dansk: Marianne Stidsen
Litteratur og filosofi: Jan Rosiek
Litteratur og samfund: Mads Bunch
Litteratur: Sune Auken, Svend Skriver 
Litteraturanalyse: Sune Auken, Mons Bissenbakker, Mads Bunch
Litteraturanalyse, dansk: Erik Skyum-Nielsen
Litteraturhistoriografi: Jan Rosiek, Svend Skriver 
Litteraturpædagogik: Svend Skriver
Litteraturteori: Jan Rosiek, Sune Auken, Marianne Stidsen(moderne og nyere)
Litterær kritik: Henrik Blicher, Erik Skyum-Nielsen
Lyrik: Erik Skyum-Nielsen 
Lyrik, dansk og international: Jan Rosiek
Læbe-ganespalte: Elisabeth Willadsen
Læsning: Mads Poulsen, Anna Steenberg Gellert, Hanne Trebbien Duagaard
Læsning og læsevanskeligheder: Carsten Elbro
Læsning og stavning: Holger Juul, Anne-Mette Veber Nielsen
Læsning på andetsprog: Anette Hagel-Sørensen
Læseforståelse: Hanne Trebbien Duagaard
Læseforståelsesundervisning: Hanne Trebbien Duagaard
Læseforståelsesvanskeligheder: Hanne Trebbien Duagaard
Læsefærdigheder: Anna Steenberg Gellert
Læsevanskeligheder: Anna Steenberg Gellert
Lydhistoriske forandringsprocesser: Adam Hyllested

M
Magtanalyse: Mons Bissenbakker 
Manipulation og image: Klaus Kjøller
Medicinsk-, videnskabs- og seksualitetshistorie: Bente Rosenbeck
Medieanalyse: Bent Fausing, Helle Kannik Haastrup
Mediebegivenheder: Helle Kannik Haastrup
Mediedidaktik: Mogens Olesen
Medieevolution: Mogens Olesen
Mediehistorie: Palle Schantz Lauridsen, Mogens Olesen 
Mediepædagogik: Mogens Olesen
Mediesprog: Jacob Thøgersen
Medieteori: Bent Fausing
Medier, dansk: Mogens Olesen, Bent Fausing, Palle Schantz Lauridsen,  Helle Kannik Haastrup
Medier og intertekstualitet: Helle Kannik Haastrup
Medieæstetik: Helle Kannik Haastrup
Mellemleders kommunikation: Mie Femø Nielsen
Mentalisering: Christina Fogtmann Fosgerau
Metoder i anvendt sprogvidenskab: Carsten Elbro
Modalitet: Kasper Boye, Brian Due (multi-), Tanya Karoli Christensen
Modellering af dynamik i sproglige praksisformer: Dorthe Duncker
Moderne gennembrud i Norden: Marianne Stidsen
Modernisme: Jan Rosiek, Erik Skyum-Nielsen
Modernisme, opbrud fra: Marianne Stidsen
Modersmålsundervisning: Juni Søderberg Arnfast, Martha Sif Karrebæk
Morfologi: Thomas Kristoffer Olander, Benedicte Nielsen Whitehead, Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen
Morfofonologi: Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen
Motivation: Juni Søderberg Arnfast
Motivation og sprogtilegnelse: Juni Søderberg Arnfast
Møde: Mie Femø Nielsen (-ledelse), Brian Due

N
Nabosprog: Frans Gregersen
Narratologi: Jan Rosiek, Sune Auken, Mads Bunch
Narrativitet: Bettina Perregaard
Narrativstudier: Hanne Sæderup Pedersen
Neurolingvistik: Line Burholt Kristensen
Normdannelse: Dorthe Duncker
Novelleteori: Erik Skyum-Nielsen
Nye medier: Mogens Olesen, Bent Fausing, Krista Stinne Greve Rasmussen

O
Oldarmensk: Birgit Anette Rasmussen
Ophavsanalyse: Tanya Karoli Christensen
Oplysningstiden  Marianne Stidsen
Ord-billede-lyd: Bent Fausing
Ordblindhed: Carsten Elbro
Ordforråd: Anna Steenberg Gellert, Hanne Ruus
Organisationskommunikation: Mie Femø Nielsen, Brian Due 
Ortografi: Holger Juul
Oversættelsesteori og -praksis: Erik Skyum-Nielsen

P 
PA/public affairs: Brian Due
Poesi: René Rasmussen
Poetik, moderne: Svend Skriver
Politisk sprogbrug: Klaus Kjøller
Polsk og dansk sprogsammenligning: Juni Søderberg Arnfast
Populærfiktion: Palle Schantz Lauridsen
Postkolonial teori: Mons Bissenbakker
Post-og dekoloniale studier: Mons Bissenbakker
Postmoderne samfund: Mads Bunch
Posttrukturalistisk teori: Mons Bissenbakker
PR/ public relations: Brian Due
Pragmatik: Line Burholt Kristensen
Praksisfællesskab: Lian Malai Madsen
Presse: Brian Due
Pressens formidling af den politiske virkelighed: Klaus Kjøller
Procesledelse: Brian Due
Prosodi: John Tøndering
Psykoanalyse: René Rasmussen
Psykolingvistik: Mads Poulsen

Q
Queer teori: Mons Bissenbakker

R
Realisme: Mads Bunch
Realkommenteringens grænse (Karen Blixen): Henrik Blicher
Rekonstruktionens metode: Adam Hyllested
Relationer i interaktioner: Christina Fogtmann Fosgerau
Retorik: Henrik Blicher
Retslingvistik: Tanya Karoli Christensen
Rifbjerg, Klaus: Erik Skyum-Nielsen
Romantik og romantisme: Johnny Kondrup
Romantik og Schack Staffeldt: Henrik Blicher 

S 
Salmedigtning, dansk: Sune Auken, Erik Skyum-Nielsen
Selvbiografier: Johnny Kondrup 
Semantik: Line Burholt Kristensen, Hanne Ruus
Semiotik: Brian Due
Seeberg, Peter: Erik Skyum-Nielsen
Skam: Mads Bunch
Skriftsprogspraksis: Ulla Lundqvist
Skriftsprogstilegnelse: Bettina Perregaard, Ulla Lundqvist
Skrivegenrer, gymnasiale (Stx): Anne Smedegaard
Skrivepædagogik: Anne Smedegaard
Skærmens samfund: Bent Fausing
Slavisk: Thomas Kristoffer Olander
Sociale medier: Mogens OlesenBrian Due
Sociale mediers billeder og æstetik: Bent Fausing
Sociolingvistik: Frans Gregersen, Torben Juel JensenMartha Sif Karrebæk, Ulla Lundqvist, Juni Søderberg Arnfast 
Sociologiske teorier: Brian Due
Sprog hos børn og unge: Martha Sif Karrebæk
Sprog og ideologi: Martha Sif Karrebæk
Sprog og kommunikationsteori: Dorthe Duncker
Sprog og køn: Lian Malai Madsen
Sprog og læring: Anette Hagel-Sørensen
Sprog og magt: Lian Malai Madsen
Sprog som social praksis: Lian Malai Madsen
Sprog og virkelighed: Klaus Kjøller
Sprogbeskrivelse: Anette Hagel-Sørensen 
Sprogbrug: Nina Møller Andersen
Sprogbrugsteori, dialogisk: Nina Møller Andersen
Sprogets neurale repræsentation: Line Burholt Kristensen
Sprogforandring: Torben Juel Jensen
Sprogforstyrrelser hos børn: Rikke Vang Christensen
Sprogforståelse, pragmatisk: Ib Ulbæk, Tanya Karoli Christensen 
Sprogforståelsesvanskeligheder blandt børn: Rikke Vang Christensen
Sproghistorie, dansk: Thomas Kristoffer Olander, Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen, Hanne Ruus
Sproghistorie, nordisk: Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen
Sproghistorie, indoeuropæisk: Thomas Kristoffer Olander, Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen
Sprogholdninger: Juni Søderberg Arnfast, Jacob Thøgersen
Sproglig etnografi: Martha Sif Karrebæk, Ulla Lundqvist
Sproglig forhistorie, Europa: Adam Hyllested
Sproglig kategorisering: Kasper Boye, Hanne Ruus
Sproglig profilering: Tanya Karoli Christensen
Sproglig socialisation: Bettina Perregaard
Sproglig socialisering: Ulla Lundqvist
Sproglig variation: Torben Juel Jensen, Tanya Karoli Christensen
Sprogforandring: Torben Juel Jensen, Jacob Thøgersen 
Sprognormer: Torben Juel Jensen
Sprognormering: Frans Gregersen, Dorte Duncker 
Sprogpolitik: Frans Gregersen, Dorte Duncker, Jacob Thøgersen
Sprogproduktionsvanskeligheder blandt børn: Rikke Vang Christensen
Sprogpsykologi, kognitivt orienteret: Ib Ulbæk
Sprogpsykologi, formidling og metoder: Jacob Thøgersen
Sprogtestning: Holger Juul, Christina Fogtmann Fosgerau, Anna Steenberg Gellert 
Sprogtilegnelse: Martha Sif Karrebæk, Juni Søderberg Arnfast, Elisabeth Willadsen 
Sprogvanskeligheder i relation til andre problematikker: Rikke Vang Christensen
Sprogvidenskabens historie i Danmark: Frans Gregersen
Sprogvidenskabernes historie og internationale baggrund: Frans Gregersen
Staffeldt, Schack: Henrik Blicher
Steffens, Henrich: Johnny Kondrup
Stemmeanalyse: Jenny Iwarsson
Stemmekvalitet: Jenny Iwarsson
Stemmelidelser: Jenny Iwarsson
Stemmeundervisning: Jenny Iwarsson
Stilhistorie: Henrik Blicher
Strategi og strategisk kommunikation: Gitte Gravengaard, Brian Due
Strindberg, August: Mads Bunch
Subjektivitet: Bent Fausing
Sundhedskommunikation: Hanne Sæderup Pedersen
Syntaks: Line Burholt Kristensen, Tanya Karoli Christensen

T
Taleforståelighed: Elisabeth Willadsen, David Jackson Morris 
Tale- og tankegengivelse: Hanne Sæderup Pedersen
Talesprog: Hanne Sæderup Pedersen, Tanya Karoli Christensen
Teamwork: Brian Due
Teknologi: Brian Due
Tekstanalyse: René Rasmussen, Erik Skyum-Nielsen 
Tekstanalyse, nærsproglig: Tanya Karoli Christensen
Tekstkritik: Johnny Kondrup
Tekstlingvistik: Ib Ulbæk
Thomsen, Søren Ulrik: Sune Auken, Svend Skriver
Tidlig sprogudvikling: Elisabeth Willadsen
Tosprogethed (børn): Martha Sif Karrebæk, Juni Søderberg Arnfast
Transmedia storytelling: Helle Kannik Haastrup
Trier, Lars von: Mads Bunch
Tv-serier: Palle Schantz Lauridsen, Helle Kannik Haastrup (de nye tv-serier)
Tværmedialitet: Helle Kannik Haastrup
Typologisering af tekster: Anne Smedegaard

U
Uddannelsespolitik: Mons Bissenbakker 
Udtaletilegnelse af dansk, voksne: Juni Søderberg Arnfast
Udviklingsmæssige sprogforstyrrelser: Rikke Vang Christensen
Ugifte mødre og mødrehjælp/socialt hjælpearbejde: Bente Rosenbeck
Ungdomssprog: Lian Malai Madsen

V
Vareæstetik: Bent Fausing
Velfærdssamfund og køn: Bente Rosenbeck
Videnskabsteori: René Rasmussen, Brian Due 
Virksomhedsanalyse: Brian Due
Virksomhedskommunikation: Mie Femø Nielsen, Brian Due
Visuel kommunikation: Bent Fausing

W
Web 2.0: Mogens Olesen
Winther, Christian: Sune Auken

Æ
Ægteskab i det 20. århundrede: Bente Rosenbeck
Æstetik: Bent Fausing
Æstetisk marketing: Bent Fausing
Æstetisk transskription: Tina Høegh
Æstetik og visuel kommunikation i nyere medier: Bent Fausing