IT og printere på INSS – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Intranet > IT og printere på INSS

IT og printere på INSS

Oprettelse som bruger
AV-udstyr til brug i undervisningen
Printere på INSS
Indkøb, installation og opsætning af it-udstyr samt it-support

Oprettelse som bruger

Som ansat på INSS har du forskellige muligheder for brug af IT. Allerførst skal du have en brugerkonto. For at blive oprettet skal du udfylde et ansøgningsskema. Efter udfyldelse sendes det til ITMEDIA, IT-Service, Bygning 25.2, Att. HelpDesken.
Du logger dig ind på din arbejds-pc med et brugernavn og kodeord, som it-service tildeler dig.
Læs om bestilling af computer og andet it-udstyr samt hjælp til opsætning nedenfor.

AV-udstyr til brug i undervisningen

I receptionen kan du låne en bærbar, hvis du skal præsentere elektronisk undervisningsmateriale i et lokale med projektor. Der er også et lille antal vga-kabler, hvis du har din egen bærbar med. AV-service kan oplyse, hvad der er til rådighed i de enkelte undervisningslokaler. AV-service har til huse i lokale 22.1.54 og kan træffes på 353-28070. Se også AV-services oversigt over AV-udstyr i undervisningslokalerne.

Printere på INSS

Ansatte og studerende kan printe og kopiere på hele KUA vha. det personlige ID-kort og KU-pinkode. Printjobbet sendes fra computeren til en intern server og printet hentes herefter ned på en kopimaskine/printer efter eget valg overalt på KUA. Kopiering kan ligeledes ske på alle KUAs kopimaskiner.
Vejledning til brugeroprettelse kan hentes her, og yderligere information findes i KUnet

Hvis du har oprettet dig og oplever problemer kan du kontakte Publicom og få hjælp på tlf. 35329161

På INSS er printerne opstillet i / udfor følgende lokaler:

2. sal: 22.2.42, 22.2.43, 22.2.51

3. sal: 22.3.11, 22.3.41, 22.3.64

4. sal: 22.4.11, 22.4.41, 22.4.64

5. sal: 22.5.11, 22.5.41, 22.5.64 

Er printeren løbet tør for toner eller papir, eller er der opstået en fejl, skal det meldes til Studenterafdelingen, tlf. 35 32 91 61.

Indkøb, installation og opsætning af it-udstyr samt it-support

Godkendelse og bestilling hos Preben Dømler og Pearl Bearden:

  • I skal fortsat bestille Jeres pc'er, mac, mus, scanner, kabler mm hos Preben.
  • Inden Preben bestiller pc, mac, ipads eller andet udstyr i den dyrere ende, skal det godkendes af Pearl. Grunden til at jeg skal godkende (også selv om I har eksterne bevillinger til at dække udgiften) skyldes at instituttet hæfter økonomisk for alle      transaktioner - uanset om det er midler fra institutbudgettet eller fra en en ekstern bevilling.

 Installation, opsætning, afhentning af gammelt udstyr og support ved HUM-IT:

  • HUM-IT installerer styresytemer og evt. andre programmer
  • Stationær pc: De opsætter pc’en lokalt hos bruger
  • Bærbar pc/mac/ipad: Brugeren inviteres til at komme forbi HelpDesken.      Her instrueres brugeren bl.a. i at tage backup på P-drev af vigtige filer inden opsætning, da det er brugerens eget ansvar (ved skifte fra gammel til nyt uudstyr). Det er vigtigt, at I som brugere er en aktiv del af denne proces, så I ved, hvad der sker og dermed hvad I skal spørge ind til, hvis I efterfølgende oplever problemer.     
  • Det gælder for begge kategorier, stationær og bærbar, at HUM IT hjælper med en backup inden udskiftning af udstyret. Ansatte kan ringe til HelpDesken og få      vejledning og hjælp til dette. Det sker ikke i forbindelse med udlevering af den bærbare. Fordelen ved at tage backup inden er, at den tid man bruger på backup, kan udnyttes bedre, hvis man er på kontoret. En backup varierer en del i tid, så det er ikke altid, at det kan ordnes i HelpDesken’s åbningstid.
  • Daglig/løbende support: ring til Heldesken på lokal 29211  eller skriv til hum-it på humit@hum.ku.dk Endvidere kan I læse mere om HUM IT, finde vejledninger etc. på http://it.hum.ku.dk/ Det er også her, at I finder IP-adressen, som I altid bliver bedt om at oplyse, når I kontakter Helpdesk.
  • Helpdesken hjælper med opsætning af de administrative systemer, f.eks.      outlook, print eller captia, adgangskoder mm. Endvidere hjælper de med afskafning af udtjent udstyr og destruktion af data.
  • Der er support på udstyret indenfor garantiperioden. Garantien er i dag 4 år på stationær og 3 år for bærbar. HUM-IT forbeholder sig retten til afslå support på udstyr udenfor garantiperioden, såfremt det skønnes for omkostningsfuldt.  
  • Rådgivning vedr. indkøb: I er altid velkommen til at skrive og spørge om diverse indkøb enten hos Ole Jensen, rjv270@hum.ku.dk, indkøbskoordinator i HUM IT eller hos HelpDesken. Godkendelse og bestilling af indkøbene skal fortsat dog ske hos Pearl og Preben.