Strategiplaner – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INSS > Om instituttet > Strategiplaner

Strategiplaner for INSS

Instituttets mål og virke er beskrevet i strategiplaner 2009-2012 og 2012-2017 for forskning, undervisning og formidling:

 

Strategi 2012-2017

INSS har på baggrund af de tre indsatsområder i KU's Strategi 2016 og de 12 tværgående temaer i Det Humanistiske Fakultets strategi 2016 (link til side i KU's intranet) udarbejdet særlige målsætninger for instituttets virke fra 2012 til 2017. Strategi 2017 for INSS har følgende fokuspunkter, hvor INSS bidrager til strategiens opfyldelse:

Bedre uddannelser  

 • Ph.d.-området: videreførelse af handlingsplan for ph.d.-området 2010; INSS-bidrag til HUMs didaktiske kurser for ph.d.-stipendiater
 • Større syntese mellem forskning og uddannelse: INSS' forskningscentre og grupper forpligtes på undervisningstilbud; tilknytning af studerende til forskningsprojekter gennem ECTS-givende forskningspraktik og assistentansættelse 
 • Efter/videreuddannelse: udvidelse af udbuddet af INSS' fag via Åbent Universitet
 • Indsatser for øget studieeffektivitet: understøttende studiemiljø med studiepladser, læsegruppefacilitering og faglige arrangementer; studievejledningstiltag; forenklede studieordninger; videreførelse af projekter under Den gode uddannelse: BAsalt, Integration af informationssøgningskompetencer, Stærk læring som mindsker frafald, Spilbaseret undervisning i projektledelse
 • Universitetspædagogisk satsning: INSS-bidrag til etablering af HUMs center for universitetspædagogik
 • IT i undervisningen: fortsat samarbejde med ITMEDIA om bl.a. streaming; it-understøttelse af undervisning og eksamination; it-certificering af INSS' BA-studieordninger
 • Sprogsatsning: INSS-deltagelse i Center for Internationalisering og Parallelsproglighed; fortsættelse af samarbejdet med Studieskolen om udbud af danskkurser for udenlandske studerende; INSS-deltagelse i satsningsområdet "sprogstrategisk satsning"

Styrkelse af samarbejdet med omverdenen både internationalt og nationalt

 • Nationale og internationale forsknings- og uddannelsessamarbejder: videreførelse af  eksisterende INSS' institutionssamarbejder; etablering af nye gennem understøttelse af initiativer til fællesansøgninger om større fondsbevillinger, som kan internationalisere det pågældende forskningsmiljø; etablering af forskningsstøttefunktion
 • Styrkelse af samarbejdsrelationer mellem INSS og kulturinstitutioner, organisationer inden for lingvistik og audiologopædi samt øvrigt erhvervsliv: videreførelse af det samarbejde med eksterne aktører og andre institutter/fakulteter, som har affødt erhvervsrettede tilvalgsuddannelser på INSS, som i kraft af de medvirkende parter giver studerende et netværk i erhvervslivet og en praksisrettet uddannelse samt giver uddannelsens tilknyttede forskning en praksisdimension

Styrkelse af det interne samarbejde og den fælles identitet  

 • Styrkelse af tværhumanistiske og tværfakultære samarbejder inden for forskning og uddannelser: videførelse af INSS-deltagelse i tværfakultære centersamarbejder
 • Udvikling af samarbejdet på HUM, organisation og administration: udvikling af modeller for samarbejdet på HUM; udvikling af budgetmodeller; udnyttelse af HUMs ledelsesinformation til relevante INSS-foras arbejde med optimering af studieøkonomien; viderførelse af INSS' strategiplan for arbejdspladsen; tilbud til yngre forskere på INSS om forskningslederuddannelse; realisering af VIP-bemandingsplan; udvikling af effektivitet og service i en styrket INSS- administration