Forskning – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INSS > Forskning

Forskning

INSS har som ambition understøttelsen af stærke forskningscentre og –grupper med stor synlighed nationalt og internationalt. Målsætningen om disses etablering blev formuleret i 2007 og relaterer sig til Det Humanistiske Fakultets vision om et stærkt åbent og innovativt forskningsmiljø og Københavns Universitets målsætning om ”fri og excellent forskning". Læs nærmere i instituttets strategi for forsking.

Hovedområder

Instituttets centre, grupper og projekter fordeler sig på en række hovedområder, som INSS’ forskning overordnet kan sammenfattes i:

Audiologopædi

Den audiologopædiske forskning retter sig mod sprogvidenskabelige beskrivelser af sprogvanskeligheder, det være sig læsning som talesproglige og auditive vanskeligheder, samt deres årsager og mulige afhjælpning.

Dansk

Forskningen indenfor Dansk beskæftiger sig med sprog, både det danske og de skandinaviske sprog, litteratur og medier, didaktik, kommunikation, innovation, editionsfilologi og kulturformidling.

Finsk

Forskningen i Finsk ved INSS retter sig særligt mod grammatiske fænomener i sproget samt metoder til undervisning af fremmedsprogede.

Indoeuropæisk

Inden for Indoeuropæisk forskes der i, hvordan det oprindelige indoeuropæiske grundsprog må have set ud, og man forsøger at beskrive dets udvikling til de enkelte indoeuropæiske sprog, vi kender i dag.

Kønsforskning

Kønsforskning beskæftiger sig med analyse af køn samt mere overordnede teoretiske, videnskabsteoretiske og videnskabshistoriske problemstillinger, som vedrører køn.

Lingvistik

Lingvistik beskæftiger sig med sprog generelt snarere end med enkeltsprog. Men forskningen tager udgangspunkt i enkeltsprog, idet vi både søger at afdække, hvad der gælder for alle sprog, og hvad der er specielt for bestemte sprog, når  sprogs opbygning, anvendelse og udvikling undersøges.

Sprogpsykologi

Sprogpsykologisk forskning undersøger forståelser mellem mennesker i kommunikation: hvordan etableres forståelse? Hvornår etableres den ikke – og hvorfor mon? Hvordan løses forståelsesproblemer? Forskningen er tværfaglig ved at integrere sprogvidenskabelige og psykologiske perspektiver.


Se, hvordan instituttets forskningscentre, -grupper og forskningsprojekter fordeler sig på hovedområderne i dette organisationsdiagram.